การบริการ

      บริษัท ดีมาร์ค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางผู้ผลิตและมีบริการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากมายอาทิเช่น

 

     1. มี Product Specialist ที่ได้รับการฝึกอบรมจากทางผู้ผลิต  ที่พร้อมให้คำปรึกษาในการจัดหาเครื่องปั่นให้เหมาะสมกับการใช้งาน และฝึกอบรมผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานเครื่องปั่นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนให้คำปรึกษาเมื่อเครื่องปั่นเกิดปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

     2. มี Service Engineer ที่ได้รับการฝึกอบรมจากทางผู้ผลิต  มีทีม Engineer มากประสบการณ์ที่สามารถซ่อมแซมเครื่อปั่นได้อย่างถูกวิธี และมีอะไหล่สำหรับเครื่องปั่นทุกชิ้นส่วน ที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนในกรณีที่เครื่องปั่นเสียหายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

     3. ส่งเครื่องพร้อม Certificate of Calibration เครื่องปั่นทุกเครื่องที่ออกจากบริษัท จะทำการ Calibration ด้วยเครื่องมือที่ได้รับการรับรองด้วย ISO17025 และออกเอกสาร Certificate of Calibration เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพของเครื่องปั่นทุกเครื่อง

     4. มีบริการ Preventive maintanance ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพประจำปี และทำการ Calibration พร้อมออกเอกสาร Certificate of Calibration โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

     5. มีบริการ Validation/Calibration สำหรับเครื่องปั่นเก่าทุกชนิดทุกรุ่น ทางบริษัทสามารถตรวจเช็คสภาพและทำการ Calibration พร้อมทั้งออกเอกสาร Certificate of Calibration โดยคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม

     6. มีบริการซ่อม เครื่องปั่นทุกชนิดทุกรุ่นที่เสียหาย " ปรึกษาเรา เราซ่อมได้ "

Visitors: 86,384