EBA 280/280s

EBA 280/280s

เครื่องปั่นขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง ที่สามารถใส่ทิวป์ได้หลายชนิดหลายขนาด สามารถเปลี่ยนหัวปั่นเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และตั้งโปรแกรมเพื่อสะดวกต่อการใช้งานได้หลายโปรแกรม


 

รายละเอียดต่างๆดูได้จากแคตตาล๊อค

Visitors: 84,771