ROTINA 420, 420R

ROTINA 420 / 420R

เครื่อปั่นตกตะกอนเอนกประสงค์ประสิทธิภาพสูง ชนิดตั้งโต๊ะ มีหัวปั่นให้เลือกใช้หลากหลายชนิดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกประเภท สามารถใช้กับทิวป์ได้ทุกชนิดทุกขนาด เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทุกประเภท ,โรงงานและงานวิจัย มีความปลอดภัยสูงและมีระบบทำความเย็น (เฉพาะ ROTINA 420R)

ความเร็วรอบสูงสุด 15,000 รอบ/นาที ที่ RCF 24,400

 

 

รายละเอียดต่างๆดูได้จากแคตตาล๊อค

Visitors: 86,383