ROTINA 380, 380R

ROTINA 380 / 380R

เครื่องปั่นตกตะกอนอเนกประสงค์ประสิทธิภาพสูง มีหัวปั่นหลายชนิดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกประเภท เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทุกประเภทและงานวิจัย มีระบบความปลอดภัยสูงและมีระบบทำความเย็น (เฉพาะ ROTINA 380R )

ความเร็วรอบสูงสุด 15,000 รอบ/นาที ที่ RCF 24,400

 

 

รายละเอียดต่างๆดูได้จากแคตตาล๊อค

Visitors: 87,470