Small centrifuge

  • EBA 200.png
   EBA 200 / EBA 200S เป็นเครื่องปั่นตกตะกอนขนาดเล็ก ที่มีหัวปั่นเป็นมุมเอียง สามารถใส่ทิวป์ได้สูงสุดครั้งละ 8 ทิวป์ ที่ขนาดสูงสุด 15 ml EBA 200 จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับงานทั่วไป ...
  • Eba_270 pic.jpg
   EBA 270 เป็นเครื่องปั่นขนาดเล็กที่มีหัวปั่นชนิด Swing-out จะทำให้การแบ่งชั้นของสารต่างๆเป็นแนวระนาบ ง่ายแก่การนำไปใช้งาน สามารถใส่ทิวป์ ได้สูงสุด 6 ทิวป์ที่ขนาด 15 ml และมีความเร็ว...
  • eba-280.png
   EBA 280/280s เครื่องปั่นขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง ที่สามารถใส่ทิวป์ได้หลายชนิดหลายขนาด สามารถเปลี่ยนหัวปั่นเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และตั้งโปรแกรมเพื่อสะดวกต่อการใช้งานได้หลายโ...
Visitors: 86,384