ROTANTA 460, 460R, 460RC, 460RF

ROTANTA 460 / 460R

เครื่องปั่นตกตะกอนประสิทธิภาพสูงขนาดใหญ่ ชนิดตั้งโต๊ะ มีหัวปั่นหลากหลายชนิดให้เลือกใช้เพื่อให้เหมาะสมกับงานทุกประเภท โดยมีความจุสูงสุดที่ 4 X 750 ml เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ , โรงงาน,งานวิจัย มีระบบความปลอดภัยสูงและมีระบบทำความเย็น (เฉพาะ ROTANTA 460R)

ROTANTA 460RC / 460RF

เครื่องปั่นตกตะกอน ชนิดตั้งพื้น มีหัวปั่นหลากหลายชนิดให้เลือกใช้เพื่อให้เหมาะสมกับงานทุกประเภท โดยมีความจุสูงสุดที่ 4 X 750 ml เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ , โรงงาน,งานวิจัย มีระบบทำความเย็นและระบบความปลอดภัยขั้นสูง 

ความเร็วรอบสูงสุด 15,000 รอบ / นาที ที่ RCF 24,400

 

 

รายละเอียดต่างๆดูได้จากแคตตาล๊อค

Visitors: 87,471