Microlitre centrifuge

  • 0d0e570c-12b9-420c-ab8d-a3430108b54a.png
   MIKRO 185 เครื่องปั่น Microliter ความเร็วสูง ขนาดเล็ก มีหัวปั่นที่สามารถใส่ทิวป์ขนาด 0.2 - 2 ml สูงสุดครั้งละ 24 หลอด และมีฝาปิดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ มีความเร็วรอบสูงสุด 13,300...
  • cd590-14.jpg
   MIKRO 200 / 200R เครื่องปั่น Microlitre ประสิทธิภาพสูง ชนิดตั้งโต๊ะ สามารถใส่ทิวป์ขนาด 0.2 - 2 ml หรือ PCR Strip ตามชนิดของหัวปั่น มีระบบทำความเย็น (เฉพาะ MIKRO 200R) ความเร็วรอบส...
  • cd600-74.jpg
   MIKRO 220 / 220R เครื่องปั่น Microlitre ความเร็วสูง ชนิดตั้งโต๊ะ สามารถใส่ทิวป์ได้หลายชนิด ได้ตั้งแต่ 0.2 - 50 mlตามแต่ละชนิดของหัวปั่น และมีระบบทำความเย็น ( เฉพาะ MIKRO 220R ) คว...
Visitors: 85,786