EBA 200, 200S

EBA 200 / EBA 200S

เป็นเครื่องปั่นตกตะกอนขนาดเล็ก ที่มีหัวปั่นเป็นมุมเอียง สามารถใส่ทิวป์ได้สูงสุดครั้งละ  8 ทิวป์ ที่ขนาดสูงสุด 15 ml

EBA 200

จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับงานทั่วไป ที่มีความต้องการใช้งานครั้งละไม่มาก โดยมีความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่ 6,000 รอบ/นาที และRCFที่ 3,461 

EBA 200S

จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเร็วสูง ใช้เวลาในการปั่นสั้นลง โดยมีความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่ 8,000 รอบ/นาที และ RCFที่ 6,153

 

รายละเอียดอื่นๆดูได้จากแคตตาล๊อค

Visitors: 86,384