Benchtop centrifuge

  • rotofix32.jpg
   ROTOFIX 32A เครื่องปั่นตกตะกอนเอนกประสงค์ สามารถใส่ทิวป์ได้หลายขนาด ตามชนิดของหัวปั่น เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไป ,โรงงาน และโรงพยาบาล ความเร็วรอบสูงสุด 6,000 รอบ/นาที ที่ RCF ...
  • HETuniv320.jpg
   UNIVERSAL 320 / 320R เครื่องปั่นตกตะกอนเอนกประสงค์ขนาดกลาง มีหัวปั่นที่สามารถเปลี่ยนได้หลากหลายตามชนิดของการใช้งานเพื่อรองรับกับทิวป์ทุกชนิด และมีอุปกรณ์เสริมเพื่อให้เหมาะสมกับความ...
  • hetrot380.jpg
   ROTINA 380 / 380R เครื่องปั่นตกตะกอนอเนกประสงค์ประสิทธิภาพสูง มีหัวปั่นหลายชนิดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกประเภท เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทุกประเภทและงานวิจัย มีระบบความปลอดภัยส...
  • 4706_ROTINA420R.jpg
   ROTINA 420 / 420R เครื่อปั่นตกตะกอนเอนกประสงค์ประสิทธิภาพสูง ชนิดตั้งโต๊ะ มีหัวปั่นให้เลือกใช้หลากหลายชนิดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกประเภท สามารถใช้กับทิวป์ได้ทุกชนิดทุกขนาด เห...
  • 46_71_991.jpg
   ROTANTA 460 / 460R เครื่องปั่นตกตะกอนประสิทธิภาพสูงขนาดใหญ่ ชนิดตั้งโต๊ะ มีหัวปั่นหลากหลายชนิดให้เลือกใช้เพื่อให้เหมาะสมกับงานทุกประเภท โดยมีความจุสูงสุดที่ 4 X 750 ml เหมาะสำหรับห...
  • ROTOLAVIT II.jpg
   ROTOLAVIT II เครื่องปั่นล้างเซลล์อัตโนมัติ สำหรับงาน Serological มีหัวปั่นสำหรับใส่ทิวป์ขนาด 10x75 mm หรือ 12x75 mm ครั้งละ 12 หรือ 24 หลอด และสามารถตั้งโปรแกรมการใช้งานได้หลากหลาย...
Visitors: 86,384